Geçim Kaynağı


Köy bir orman köyü olup, köyün geçim ve ekonomisi ise tarım, hayvancılık ve orman işlerine dayanır. Eskiden nüfusun köyde kalabalık olduğu dönemlerde bu sektörler oldukça canlı idi. Artık göç nedeniyle köyde yaşlıların kalması nedeniyle iş gücü zayıflamış ve birkaç aile bu işleri canlı olarak yürütebilmektedir.
 

Köyde çok özel ve verimli yapı taş ocakları vardır. Bu ocaklar köyün kuzeyinde Yayla mevkiinde olup, özellikle 1965 – 1995 yılları arasında, bu ocaklardan, köy halkı bina yapımında çok yararlanmıştır. Taş işçiliği, zamanla çevre köylere de “taş sökümü ve satımı” şeklinde ticarete dönüşerek; o yıllarda köyde bulunan yaklaşık 25 kadar traktör için, ciddi düzeyde bir geçim kaynağı olarak devam edegelmiştir.