Nüfus & Göç

Köy yaklaşık 100 hane kadar olmakla birlikte, büyük şehirlere göç nedeniyle çoğu haneler kapanmış olup; bugün için yaklaşık 30 hanesi açık vaziyette olarak, 70 civarında nüfus yaşamaktadır.
 

Yaz tatili dönemlerinde bazı vatandaşların tatil amacıyla köyüne dönmesi ile köyde mevsimlik olarak  nüfus  150 civarına kadar çıkmaktadır. 

Önümüzdeki süreçte; çocukluğunu ve gençliğini köyünde yaşamış, fakat ekonomik veya farklı nedenlerle büyük şehirlere göç etmiş olan neslin çoğunun, emeklilik devresine girmekte olması ile, köye geçici veya temelli dönme eğilimleri görüleceği ve köy nüfusunun önümüzdeki yıllarda hızla çoğalabileceği tahmin edilmektedir. 

Köyümüz nüfusuna kayıtlı kişi sayısı yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Köyde sürekli oturanlar :--------------   70

Tosya ve yakın çevresinde

(bağlarda) oturanlar: -------------------    70

Ankara’da oturanlar :-------------------  100

İstanbul’da oturanlar : -----------------   750 

Başka illerde oturanlar:----------------     10

TOPLAM NÜFUS :---------------------  1000  kişi       

(Hesaplamalar yaklaşık tahmindir.)