Köyümüzün Tarihçesi


Köyün tarihi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Osmanlı arşivlerinde ulaşılan bilgilere göre, 1840’lı yıllara ait,  Merkez ve Şemsettin Mahallesi ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Eski Türkçe (Osmanlıca) olan belgelerin yeni Türkçe’ye çevrimleri tamamlandığında net bilgiler sitemizde yer alacaktır. (Not: Bu araştırma işlemi, Hüseyin Yüksel’in damadı Hamdi Bey tarafından yapılmaktadır. Katkıları için teşekkür ederiz.)
 

 

 Temmuz  /  2008 

Hazırlayan:

Mahir AŞCI

Başkan