Matbu Form ve Belgeler

                                                              ÜYE  KAYIT  NO:
KASTAMONU   İLİ    TOSYA   İLÇESİ    
ÇAKIRLAR  KÖYÜ 
  KÜLTÜR   VE   YARDIMLAŞMA   DERNEĞİ
 
ÜYELİK   KABUL   FORMU
T.C. VATANDAŞLIK NO  
ADI  SOYADI  
BABA  ADI  
ANA  ADI  
UYRUĞU T. C.
DOĞUM  YERİ  VE TARİHİ                                                  /    ............ / .......... / 19.......
İKAMETGÂH  ADRESİ  
İŞİ / MESLEĞİ  
İŞ  ADRESİ  
EV TEL    
İŞ  TEL  
GSM  TEL  
E MAİL ADRESİ  
YILLIK  AİDAT  TAAHHÜDÜ 12 TL
ALDIĞI  GÖREVLER ÜYE
KAN GRUBU  
MEDENİ  HALİ  
ÖĞRENİM  DURUMU  
NÜFUS KAYDI
İLİ  
İLÇESİ  
KÖYÜ / MAHALLESİ  
   
DERNEKTEN  
BEKLENTİNİZ  
NEDİR?  
AÇIKLAYINIZ  
   
     Derneğinizin tüzüğünü okudum,derneğinize üye olmak istiyorum.
Dernekler kanununa göre üye olmamda herhangi bir sakıncam yoktur.
Yukarıda bilgilerimin doğruluğunu ve tüzükle belirtilen
yıllık aidatı ödemeyi taahhüt eder, üyeliğimin kabulünü arz ederim.
                                                                   …... / ...../ 20....
                                                                (imza)
 
       Yönetim kurulumuzun  .…./….../ 20....   tarih ve ….…….sayılı kararı ile 
derneğimize üye olarak kabulü uıygun görülmüştür.
                                                                   …... / ...../ 20....
                                                       Yönetim Kurulu  Başkanı