Ormanlık Alanlar

Köyün orman durumuna bakarsak, orman yönünden orta zenginlikte sayılabilir.
 Ormanlarında en çok çam ağacı bulunur. Çam türü olarak en çok karaçam  ve sarıçam vardır. Nadiren özel yetiştirilmiş kavak ağaçları ile söğüt, meşe, ardıç, alıç, kuşburnu, çalılık vb. bitki örtüsü mevcuttur.